Når det kommer til babynavne og trends, så ser man faktisk ofte de samme trends gå igen generation efter generation. Her ser vi nærmere på de trends der altid er gældende indenfor valg af babynavne, så du kan finde inspiration til at vælge et navn til din baby.

Gamle babynavne

Gamle navne er noget man altid ser på og det kommer ofte af at den næste generation af forældre i høj grad ikke ønsker at give navne de kender fra deres forældres omgangskreds, samt deres egen generation.

 

Til gengæld har man ofte et godt syn på sine bedsteforældres navne og altid gode minder med sine bedsteforældre, hvorfor disse gamle navne er interessante når man skal til at navngive sin egen baby.

 

Det er en trend der følger generation efter generation og ofte vælger forældre også at adoptere deres bedsteforældres navne direkte i sine børns navne, som f.eks. mellemnavn eller i et dobbeltnavn.

Sjældne, specielle navne

En anden trend der også ofte er, er behovet for at finde et specielt el. unikt navn. Det er ikke så mærkeligt at mange forældre ønsker dette, da man jo ser sit eget barn som værende helt unikt. Derfor går jagten også ofte ind på et sjældent navn kun få eller ingen hedder i forvejen.

 

Modsat i gamle dage hvor udvalget af tilladte navne har været mere begrænset, så er navngivningsreglerne blevet mere liberale og der er ikke så mange grænser for hvilken sammensætning af bogstaver man kan vælge som navn. Derfor ser man også flere udenlandsk inspireret navne blive givet til børn født i Danmark, da man så netop får et unikt navn til sit unikke barn.

 

Betydningen af navne er også vigtig for mange og derfor søger man også efter forskellige ord og særlige navne med en passende betydning. Et sjældent navn kan også være et dobbeltnavn el. en sammensætning af flere navne.

Familienavne

I nogle familier er det en ting at bruge familienavne eller også har man haft et helt særligt forhold til et el. flere familiemedlemmer og ønsker derfor at videregive deres navne til minde og ære for dem. Dette bliver brugt meget til mellemnavne, men også i høj grad til fornavne.

 

I forlængelse af denne trend kan man også snakke om at kendte personers navne og royale navne “kopieres” hos den almene dansker. Det er også en populær trend når det kommer til valg af navne.