Alt hvad du skal vide i forbindelse med at beregne termin

Beregning af termin er det store fokus, når du er blevet gravid og ønsker at vide, hvornår du kan forvente at føde. Der findes et statistisk udregningsredskab, du kan anvende til at finde ud af, hvornår du har termin.

Herunder kan du finde svar på relevante og ofte stillede spørgsmål i forbindelse med graviditet. Få også nyttig viden om væsentlige forhold omkring udregningen af, hvornår det forventes, at dit barn bliver født.

Hvornår har jeg termin?

Som gravid er det naturligvis meget rart at vide, hvor langt du er henne i din graviditet samt, hvornår du forventes at skulle føde. Og typisk vil du have stor iver for at kende til dit barns første fødselsdag, når du har fået en positiv graviditetstest. Kan du nikke genkendende til det, så følg med herunder, hvor vi ser nærmere på, hvordan du beregner din termin.

Typisk vil den første ordinære fastlæggelse af termin bliver sat i forbindelse med 12-ugers scanningen. Til denne scanning anvendes fostrets hovedomfang til at bestemme terminen.

Men det kan være svært at skulle vente 3 måneder på at finde ud af fødselstidspunktet.

Derudover har du selvfølgelig brug for at kende til, hvor langt du allerede er henne, så du kan gennemføre de obligatoriske undersøgelser, som finder sted i løbet af en graviditet.

Der findes måder, hvorpå du allerede tidligt i din graviditet kan få kendskab til din forventede dato for fødsel.

Beregning af graviditet kan både ske hos lægen som en del af det første lægebesøg i forbindelse med graviditet, eller du kan selv udregne din forventede fødselsdato. Dog har terminen ikke eneste betydning for dig som gravid. Du skal også have styr på scanninger.

Det har betydning for planlægningen af din graviditet, at du kender til terminsdatoen. De fastlagte undersøgelser og scanninger er programsat netop i forhold til, hvor mange uger du er henne. Nakkefoldsscanningen finder f.eks. sted i uge 11-13, og her vil du typisk få en ny og mere nøjagtig fødselsdato, da beregningen af termin finder sted på baggrund af specifikt undersøgelse af fostrets længde. Når jordemoderen kender denne, kan hun beregne, hvor hurtigt fostret vokser og dermed fastsætte en dato i forhold til det.

Derfor vil terminsdato, som gives i forbindelse med nakkefoldsscanning, overrule terminsdatoen, som er udregnet i forhold til ægløsning.

Læs også vores indlæg om ægløsning og beregning af denne her.

Sådan udregnes en graviditet

Det vurderes, at cirka hver 20. gravide føder på sin terminsdato. Derfor er der stor statistisk sandsynlighed for, at du vil føde i dagene før eller efter den fastsatte fødselsdato. Hvis en kvinde føder 2 uger efter eller 3 uger før sin terminsdato, siges det, at hun har ført til termin. Derfor kan du altså sagtens føde ”til tiden”, selvom fødslen ikke finder sted eksakt på den forventede dato.

Kalender til beregning af termin

En kvinde er i gennemsnit gravid i 9 måneder, der begynder fra første menstruationsdag og 40 uger fremefter.

Beregningen af en graviditet begynder med første dag i cyklus, som betegnes 0+0 (hvor det første tal indikerer, hvor mange uger du har været gravid, og det bagerste tal fortæller om antal dage som gravid).

Helt nøjagtigt vil terminen blive fastsat 7 dage og 9 måneder efter førstedagen i den seneste menstruation.

Det vil altså være en kvindes menstruation, som graviditeten beregnes ud fra – ikke tidspunktet for hvornår det formodes, at hun er blevet befrugtet. Det er nemmere at beregne en termin ud fra tidspunkt for seneste blødning.

I de tilfælde hvor en kvinde bløder uregelmæssigt og i flere år forinden sin graviditet har haft svage eller forsinkede blødninger, vil lægen ofte tilbyde hende en tidligere ultralydsscanning for at kunne fastlægge den forventede terminsdato.

Du kan også bruges Jordemoder.dk’s smarte beregner.

Redskab til at beregne termin i forhold til ægløsning

Som gravid beregner du forventet fødselstidspunkt i forhold til din cyklus. Det vil altså være tal fra kvindens menstruationscyklus, som skal anvendes for at kunne beregne den forventede fødselsdato.

Med en såkaldt ”terminsberegner”, hvis udregningsmetode er baseret på statistisk data, kan en kvinde indtaste sine personlige oplysninger og få angivet sin terminsdato. Det vil være samme redskab, som en læge vil benytte under det første lægebesøg, efter kvinden har haft en positiv graviditetstest.

Oplysningerne handler om:

  • Sidste menstruationsdag
  • Længde på cyklus
  • Antal dage fra ægløsning til menstruation (forekommer i visse redskaber)

Der findes redskaber på nettet, som kan bruges til at beregne terminen hjemmefra. Der vil være forskel på, om perioden omkring ægløsning også skal indtastes. Såfremt den indgår som en del af udregningen, vil dette give et mere præcist svar på terminsberedningen.

Såfremt du er blevet gravid gennem kunstig befrugtning, har du også mulighed for at finde en terminsberegner, der vil tage forbehold for denne befrugtningsmetode. Her skal tidspunktet for menstruation dog ikke indtastes men derimod tidspunkt for insemination eller behandling.

Sådan kan du bruge en terminsberegner

Gravid kvinde ved lægen

En terminsberegning kan fortælle, hvor langt en kvinde er i sin graviditet samt give et tidspunkt for, hvornår befrugtningen er fundet sted. Dette kan sagtens være i dagen omkring ægløsningen.

Et æg kan befrugtes i 1-2 døgn efter tidspunkt for ægløsning.

”Jeg kender terminsdatoen – hvor langt er jeg henne?”. Dette vil være et yderligere spørgsmål, som beregneren kan give svar på. Når kvinden kender sin fødselsdato, ved hun, hvor mange uger hun er henne – og dermed med hvor tid hun har tilbage af sin graviditet.

Selvom redskabet på grund af sit navn antyder, at det kun kan anvendes i forbindelse med en positiv graviditetstest, har det også anvendes i andre sammenhænge. For det kan også bruges til udregne, hvornår du vil have størst chance for at blive gravid. Hvis du f.eks. har ønske om at komme til at føde i en bestemt måned, kan du bruge terminsberegneren omvendt og således regne ud, hvornår du kan forsøge at planlægge befrugtningen

I alle sammenhænge bliver resultaterne mest nøjagtige, når du kender til den præcise dato på menstruationens førstedag samt længden på cyklus.

Herunder kan du se en række af de ting, en terminsberegner kan bruges til:

  • Fortælle forventet fødselsdato
  • Fortælle cirka tidspunktet for befrugtning
  • Bruges til at finde ud af hvornår chancerne for at blive befrugtet er størst
  • Som redskab til at ’time’ befrugtning i forhold til ønsket tidspunkt for fødsel