Måske kan det lyde en smule mærkeligt allerede at forholde sig til at oprette testamente til sine børn, mens de stadig er små. Normalt forbinder vi det at skrive et testamente med, at vi selv har nået en vis alder, og gerne vil sikre os at arven vi efterlader, når vi engang går bort, også bliver fordelt, som vi ønsker det.

I dette blogindlæg vil vi dog slå et slag for, hvorfor du allerede bør overveje at oprette et børnetastemente til dine børn, mens de er små, i tilfælde af at du og den anden forælder skulle gå bort, mens børnene stadig er små.

Hvad er et børnetestamente?

I helt grove træk så dækker et børnetestamente over, hvem der skal have forældremyndigheden, i tilfælde af at du og den anden forælder går bort, inden børnene er blevet myndige. Det er dine ønsker, som bliver udtrykt i testamentet, og disse kan dermed påvirke den endelige afgørelse, som bliver truffet af Familieretshuset eller Familieretten.

Du kender børnene bedst, og har derfor også den bedste indsigt i, hvad der ville være bedst for dem i den pågældende situation, og børnetestamentet er altså den måde, hvor du kan gøre mest for at påvirke den endelige afgørelse.

Hvorfor oprette et børnetestamente?

I forlængelse af det som vi skriver i ovenstående afsnit, så er børnetestamentet din mulighed for at forklare, hvorfor en særlig part skal overtage forældremyndigheden i tilfælde af, at du og den anden forælder går bort. Men det kan også være din forklaring på, hvorfor den anden biologiske forælder ikke bør overtage forældremyndigheden.

Hvis du har eneforældremyndighed og bor alene med dine børn, så vil den anden forælder kunne søge om forældremyndigheden i tilfælde af, at du går bort.

Hvis der er oprettet et børnetestamente, som taler imod, at den anden forælder skal have forældremyndigheden, så vil Familieretten eller Familieretshuset tage testamentet til overvejelse. På baggrund heraf vil de afgøre, om det skal være en anden part end den biologiske forælder, der skal have forældremyndigheden for børnene.

En anden situation, hvor et børnetestamente er en god idé, er i tilfælde af, at både du og den anden forælder går bort på samme tid. Dette efterlader 2 familier i en potentiel konflikt om forældremyndigheden, som kan undviges ved på forhånd at have taget stilling til, hvem denne skal gå til.

Hvordan opretter man et børnetestamente?

Du kan egentlig gøre det på to forskellige måde. Enten ved at selvstændigt dokument eller som del af et ganske almindeligt testamente.

Der er ikke på den måde formelle eller juridiske krav til, hvordan et børnetestamente skal se ud. Det kan være et dokument, hvor der står, hvem forældremyndigheden skal gå til, og så skal der både være dato samt underskrifter.

Den anden mulighed er at lade børnetestamentet blive del af det almindelige testamente, hvilket de fleste vælger. Her står der også andre vigtige beslutninger såsom arvefordeling osv.

Har du brug for kompetent rådgivning i forbindelse med oprettelsen af et børnetestamente, så kan du altid finde hjælp hos Familiehandlen.

Vi håber, at dette blogindlæg har givet dig en bedre indsigt i børnetestamenter, og hvorfor disse er værd at gøre sig overvejelser omkring at oprette, hvis du ikke allerede har gjort det.