///Hummel Kjolebody – K/Æ – Kaya – Magenta m. Striber