Dette indlæg er sponsoreret

Har dit barn svært ved at gennemføre lektierne på egen hånd? Det kan være yderst frustrerende for børn, hvis de har udfordringer med at lave de lektier, som de er blevet bedt om. Det er kilde til stor frustration og håbløshed, fordi det giver dem en følelse af ikke at kunne følge med og en dyb utilstrækkelighed, som i sidste ende kan gå ud over deres selvtillid og selvværd. Hvis dit barn oplever udfordringer med lektierne, og du som forælder ikke kan være behjælpelig, så kan du heldigvis opsøge hjælp udefra. Alt, du skal gøre, er at læse med her.

Lektiehjælp af god kvalitet

lektier-online.dk kan du læse om den danske virksomhed GoTutor, der tilbyder lektiehjælp til både børn og unge. De bestræber sig på gerne at ville kunne tilbyde elever en god oplevelse og en god fremtid i det danske uddannelsessystem, så de er udrustede til det arbejdsmarked, der venter dem i den anden ende. De har et stort fokus på at give børnene og de unge succesoplevelser, så de får opbygget et bedre selvværd og en bedre selvtillid, hvilket automatisk afføder en større motivation for at gå i skole. Hos GoTutor ønsker de at få børnene til at se, at det rent faktisk kan være sjovt at gå i skole, fordi læring er både spændende og givende.

Skræddersyet forløb til dit barn

Deres team består af dygtige og kompetente undervisere med forskellige kompetencer, hvilket gør det muligt for dem at sætte dit barn sammen med den underviser, der har de bedste forudsætninger for at kunne hjælpe præcis dit barn med dets faglige udfordringer. De sørger altså for at tilpasse undervisningen, så dit barn kan få den mest optimale hjælp til de konkrete udfordringer, som dit barn oplever. Udover at underviseren og dit barn skal matche på det faglige niveau, er det mindst lige så vigtigt, at de matcher på det personlige plan. Kemi, tryghed og tillid er altafgørende faktorer, som gerne skal være tilstede, når man skal indgå i et makkerpar som underviser og elev. Derfor bliver dit barn matchet med den underviser, som passer til dit barn på det personlige plan ligeså.

 

Hvordan forløber et skræddersyet undervisningsforløb?

Hos GoTutor fungerer et skræddersyet undervisningsforløb ved, at der først bliver foretaget en individuel behovsanalyse, hvor den enkelte elevs behov og udfordringer kortlægges. Derefter målrettes undervisningen i form af, at underviseren forsøger at arbejde hen mod de mål, der er ønsket og fastlagt, ved at skræddersy en læringsstil, som er tilpasset den enkelte elev. Der vil løbende komme en rapportering til jer som forældre, så I altid kan følge med i udviklingen.